Aplikacje internetowe i intranetowe
Protokol badania
Przygotowanie danych do analizy
Analiza statystyczna
Meta-analiza
Farmakoekonomika  • Analiza danych z wykorzystaniem odpowiednich metod statystycznych
  • Analiza podgrup, zagadnienia porównań wielokrotnych
  • Wykonywanie pełnych raportów zgodnie z założeniami protokołu badania
  • Badanie związków i prawidłowości w zgromadzonych danych