Aplikacje internetowe i intranetowe
Protokol badania
Przygotowanie danych do analizy
Analiza statystyczna
Meta-analiza
Farmakoekonomika  • Aplikacje (np. bazy danych) działające w przeglądarce internetowej
  • Najwyższe standardy bezpieczeństwa
    oparte na technikach kryptograficznych
  • Zastosowanie najnowszych technologii
    programistycznych w dziedzinie www
  • Wykorzystanie niezawodnych i bezpiecznych serwerów bazodanowych