Aplikacje internetowe i intranetowe
Protokol badania
Przygotowanie danych do analizy
Analiza statystyczna
Meta-analiza
Farmakoekonomika  • Projektowanie i przygotowanie baz danych
  • Wprowadzanie, weryfikacja i sprawdzanie spójności danych
  • Zastosowanie procedur zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych