Developing software for the pharmaceutical industry
Internet and intranet applications
Study protocol development
Handling data from the trial
Analysis and reporting
Meta-analysis
Pharmaeconomic analysis
Studio Oprogramowania FRAKTAL
Software Studio FRAKTAL
ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa (Warsaw)
tel. 022/33 90 206, fax 022/ 33 90 207

biuro@fraktal.com.pl

www.fraktal.com.pl


www.comtrials.com

info@comtrials.com

 

 


Oprogramowanie dla bran¿y farmaceutycznej, aplikacje internetowe i intranetowe, przygotowanie protoko³u badania, przygotowanie danych do analizy, analiza statystyczna, meta-analiza, analiza farmakoekonomiczna.