Developing software for the pharmaceutical industry
Internet and intranet applications
Study protocol development
Handling data from the trial
Analysis and reporting
Meta-analysis
Pharmaeconomic analysis

 

  • Specification of an outcomes for an analysis and establishing inclusion and exclusion criteria for studies
  • Identification of relevant studies
  • Data collection
  • Data analysis using adequate statistical methods
  • Reporting the results

 
 

Stworzenie strategii wyszukiwania doniesieñ naukowych, Przeszukiwanie medycznych baz danych, Odnalezienie pe³nych tekstów doniesieñ, Analiza wiarygodnoœci wyselekcjonowanych badañ, Analiza statystyczna, Opracowanie wniosków