Aplikacje internetowe i intranetowe
Protokol badania
Przygotowanie danych do analizy
Analiza statystyczna
Meta-analiza
Farmakoekonomika  • Analiza danych kliniczno-ekonomicznych
  • Zastosowanie różnych technik badawczych (drzewa decyzyjne, modele Markova)
  • Tworzenie komputerowych programów
    symulacyjnych dla danego zagadnienia
  • Interpretacja i wizualizacja wyników