Aplikacje internetowe i intranetowe
Protokol badania
Przygotowanie danych do analizy
Analiza statystyczna
Meta-analiza
Farmakoekonomika


  • Stworzenie strategii wyszukiwania doniesień naukowych
  • Przeszukiwanie medycznych baz danych
  • Odnalezienie pełnych tekstów doniesień
  • Analiza wiarygodności wyselekcjonowanych badań
  • Analiza statystyczna
  • Opracowanie wniosków
 
 

Stworzenie strategii wyszukiwania doniesień naukowych, Przeszukiwanie medycznych baz danych, Odnalezienie pełnych tekstów doniesień, Analiza wiarygodności wyselekcjonowanych badań, Analiza statystyczna, Opracowanie wniosków