Aplikacje internetowe i intranetowe
Protokol badania
Przygotowanie danych do analizy
Analiza statystyczna
Meta-analiza
Farmakoekonomika
  • Doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań i funkcjonalności programów
  • Tworzenie oprogramowania do prezentacji danych wyników badań
  • Tworzenie baz danych
  • Tworzenie programów ułatwiających pracę np. układających harmonogram dawkowania leków czy wykonujących przeliczenia wymagane przez protokół badania
  • Tworzenie zaawansowanych systemów np. symulowania decyzji ekspertów na podstawie wyników badań pacjenta
  • Prezentacje multimedialne
  • Oprogramowanie dla branży farmaceutycznej