Aplikacje internetowe i intranetowe
Protokol badania
Przygotowanie danych do analizy
Analiza statystyczna
Meta-analiza
Farmakoekonomika
  • Planowanie badania klinicznego
  • Formułowanie i precyzowaniu hipotez badawczych (przełożenie zagadnienia medycznego na język hipotezy statystycznej)
  • Określenie rozmiaru próby
  • Zagadnienia związane z randomizacją badania i stratyfikacją
  • Dobranie właściwych metod statystycznych do analizy danych
  • Protokoły zakładające dopasowanie się do wyników w trakcie badania (Adaptive Design)